Cloetta AB, Capital Markets Day, 2019

November 19th 2019 10:15 (Europe/Stockholm)
Language:
Swedish
Speaker:
CEO Henri de Sauvage Nolting
Venue:
Operaterrassen
Sector:
Retail & Consumer Goods
Listing:
Mid Cap
Activity:
Capital Markets Day

För anmälan samt mer info klicka här: