Inderes bevakar NIBE - Läs mer på Inderes.se

Senaste analysen på NIBE finns på Inderes.se.
 
Till analysen:  Short term slowdown long term growth market

Titta på senaste analytikerintervjun:  NIBE: Räcker det att nå förväntningarna?

Har du frågor till vår analytiker Lucas Mattson? Välkommen till Inderes Forum!

Vi sammanför investerare och börsbolag

Vårt samhälleliga mål är att demokratisera informationen på finansmarknaden. Vi vill att alla, oavsett bakgrund eller ställning, skall ha likvärdig tillgång till information om marknaden, och därigenom likvärdiga möjligheter till att förbättra sin egen framtid genom sparande och placerande.

Published