Isofol Medical, Webcast press conference, 2022

June 20th 2022 14:00 (Europe/Stockholm)
Language:
English
Speaker:
Ulf Jungnelius MD, CEO Isofol Roger Tell MD, CMO/CSO Isofol Professor Sebastian Stintzing MD, Charité Universitätsmedizin, Division of Hematology, Oncology and Tumor Immunology
Moderator:
Jonas Rodney, Paues Åberg Communications
Sector:
Health care - Pharmaceuticals & Biotechnology
Listing:
Small Cap
Activity:
Webcast press conference

Eventet har rönt stort intresse och bolaget vill härmed göra ett förtydligande angående eventet. Redovisning av top-line resultat kommer inte att ske under eventet utan den tidsplan som kommunicerades den 22 april i samband med att dataanalysen av AGENT-studien inleddes gäller fortfarande. I april bedömde bolaget att det skulle ta två till fyra månader från att analysen inleddes till att top-line resultat kan redovisas. Isofol kan nu precisera att resultaten kommer att presenteras under den senare delen av detta intervall.

Agenda för FoU-evenemanget

  • AGENT-studien – studiedesign, patientpopulation, effektmått och en uppdatering inklusive aktuell status för studien och kommande top-line-resultat
  • Det medicinska behovet för patienter med kolorektalcancer
  • Det nuvarande behandlingslandskapet för kolorektalcancer och den kliniska användningen av nuvarande behandlingar
  • Kliniska, regulatoriska och market access-krav för att introducera nya behandlingar för kolorektalcancer
  • Frågor & svar

Frågor kan ställas före evenemanget genom att skicka ett e-postmeddelande till info@isofolmedical.com eller via chattfunktionen under webbsändningen. Presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Isofols hemsida i efterhand.