THQ Nordic, Q1 2018, Capital market day, AGM 2018

May 16th 2018 11:00 (Europe/Stockholm) to 17:00
Language:
English
Speaker:
CEO Lars Wingefors
Venue:
Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii Park in Stockholm
Sector:
Information technology
Listing:
First North
Activity:
Capital Markets Day
Webcast:
Webcast:
Teleconference:
Dial-in number UK: +442030089803 SE: +46856642695 US: +18558315948

Vänligen notera att det räcker med EN anmälan för Q1-rapport- och kapitalmarknadsdagspresentationer även om ni endast avser delta under delar av dagen. Notera att aktieägare som avser delta på årsstämman skall göra detta enligt instruktion i tidigare kommunicerad kallelse. Deltagare på kapitalmarknadsdagen är välkomna som besökare utan rösträtt på bolagsstämma, men för att förenkla inpassering till stämman ombeds besökare att anmäla sig enligt ovan.

Program:

10.30-11.00 Registrering och kaffe

11.00-12.00 Q1 rapport 2018 med påföljande utfrågning av VD Lars Wingefors

12.00-13.00 Lunchmingel

13.00-15.30 Kapitalmarknadsdag

15.30-16.30 Bolagsstämma (vänligen se separat kallelse).

Välkommen!