Eniro AB, Financial hearing, 2017

November 8th 2017 18:00 (Europe/Stockholm) to 19:00
Language:
Swedish
Speaker:
CEO Örjan Frid, CFO Fredrik Sandelin
Moderator:
Analyst Fredrik Steinslien (Pareto Securities)
Venue:
Helio GT 30, Grev Turegatan 30 Stockholm
Sector:
Media & Publishing
Activity:
Financial hearing

Välkommen till investerarpresentation med Eniro AB (publ)
Som en del av den annonserade rekapitaliseringsplanen har Eniro beslutat att genomföra en kontantemission av stamaktier av serie A om upp till cirka 278 miljoner kronor.
Med anledning av detta bjuder Eniro in till en investerarpresentation där du som vill veta mer om kontantemissionen eller Eniros nya affärsplan, är välkommen att komma och lyssna på Eniros VD – Örjan Frid samt bolagets CFO – Fredrik Sandelin.
Presentationen kommer ge en överblick av effekterna av rekapitaliseringen, en sammanfattning av det tredje kvartalet, Eniros uppdaterade affärsplan samt bolagets strategi framåt. Du kommer även ha möjlighet att ställa frågor till Örjan och Fredrik.

Anmäl dig via Attend-knappen nedan.